TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trước khi khởi công xây dựng, Lập Dự Án là bước vô cùng quan trọng đối tất cả các nhà thầu. Nội dung của bản dự án này đề cập đến nhiều khía cạnh như quy mô, diện tích, thời hạn xây dựng….

Vấn đề đặt ra cho các nhà đầu tư là làm thế nào để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, tiêu chuẩn đề ra? Để làm được điều này, chắc chắn cần đến sự giúp đỡ của NamZ –  Tư Vấn và Quản Lý Dự Án.

  • Đóng góp ý kiến, tham mưu giúp các nhà thầu có thể quản lý chặt chẽ, có hiệu quả nguồn vốn. Có thể coi đây là câu trả lời quan trọng nhất cho câu hỏi nhiệm vụ của tư vấn quản lý dự án là gì.
  • Thực hiện nghiêm túc các công việc được chủ đầu tư giao phó như quản lý, giám sát,….
  • Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xây dựng
  • Kiểm tra, giám sát tiến độ làm việc, chi phí, chất lượng… của công trình xây dựng.
  • Thực hiện các công việc sau khi công trình được hoàn thành như đánh giá chất lượng, quyết toán, kiểm toán….

Ngoài ra, ban quản lý cũng cần làm các việc phát sinh trong quá trình xây dựng. Tùy theo tính chất phức tạp của quản lý chất lượng dự án là gì, nhà thầu quyết định số lượng thành viên trong bộ phận này.

Trong thực tế hiện nay, hầu hết các công trình lớn nhỏ đều có “bộ phận quản lý dự án”, có thể thành lập một bộ phận chính quy trong dự án lớn hoặc một công ty giúp chủ đầu tư quản lý công trình của họ.

Lợi ích của tư vấn quản lý dự án là gì mà nhiều người lựa chọn NamZ?

Với những lý do dưới đây, chúng tôi tin rằng bạn sẽ phải ngạc nhiên về dịch vụ này.